вторник, 2 април 2013 г.

Новини от последния час: Безработицата на валутния ни съвет "победи" тази на валутния съюз


Преглеждайки КАПИТАЛ се натъкнах на днешна статия, в която се казва, че безработицата в България от 12.5% остава над средната за еврозоната, която достигна само 12%.

Разрешение на проблема за безработицата има, но няма да го намерите нито в борда, нито в сегашната форма на съюза.


Няма коментари:

Публикуване на коментар