понеделник, 29 октомври 2012 г.

Някои предпоставки за успешна демокрация в България


1 човек = 1 глас, а не 1 кебапче = 1 глас. Това е най-важната предпоставка за наличието на проспериращо българско общество и мисля, че никой не би възразил.


Тя не е била заложена в конституцията на САЩ, когато бащите-основатели са обсъждали основополагащия закон на новата американска държава. По това време само белите мъже, собственици на земя или на значително богатство, обект на облагане с данъци, са имали правото да гласуват.

Днес, разбира се, всеки гражданин в демократична страна има конституционното право на глас, но парите все още играят огромна роля в изборния процес. Това трябва да се предотврати чрез съответното законодателство,  което е нужно да бъде обмислено добре. Една от възможностите, може би, е разходите по избирателните кампании на българските политически партии да бъдат еднакви и покрити от държавата?

Парламентарните избори в България трябва да са състезание единствено между икономически и политечески възгледи, а не богатство. Идеята бих оприличил със състезание от формула 1 например, в което всички пилоти използват една и съща марка кола и двигател. По този начин само умението на отделните пилоти е от значение при определянето на победител.

Истинката демокрация дава най-добри плодове, когато избирателите са грамотни и добре образовани. Незнаещият и неразбиращ гласоподавател може лесно да бъде подведен и стане жертва на чужд интерес, който често е коренно противоположен на неговия собствен, въпреки че това би било по-трудно осъществимо, когато парите са изключени от политическия процес. Образованият гласоподавател може дори да прецени да ли притежава необходимите знания, необходими за вземане на правилно решение или не в даден момент и да предостави отговорността  на хора, които той или тя счита за по-информирани в дадена област.

Oбразованието е обществено благо и като такова трябва да е заложено в държавните приоритети на България. То е единстената инвестция, която може да даде плодове след 20-30 години.

САЩ в момента правят огромна грешка изоствяйки висшето образование в ръцете на частния сектор, който е движен единствено от мотива за печалба. Не случайно един от нарастващите проблеми в Америка днес е огромната задлъжнялост на младите студенти, които завършвайки бакалавърска или магистерска степен са обречени на непосилни дългове. Колежът в САЩ е все по-трудно достъпен за средния американец.

Райчо Марков
Ню ЙоркНяма коментари:

Публикуване на коментар