събота, 29 март 2014 г.

ИНФЛАЦИЯ - ДЕФЛАЦИЯ

В съвременната парична система всеки разход (правителствен или частен) може да бъде както инфлационен, така и дефлационен в зависимост от полезността на резултатите от него за икономиката, а спестяването и погасяването на всеки данък, дължан към правителството - винаги са дефлационни.


Правителственият разход, направен за назначаването на безработните в една добре изградена постоянна правителствнена програма за гарантирана преходна заетост и осигуряващ фиксираната минимална за страната заплата по тази програма, е дефлационен, когато икономиката е в подем и има опасност от прегряване (инфлация) и инфлационен, когато икономиката е в спад и има опасност от прекомерно охлаждане (депресия).

Няма коментари:

Публикуване на коментар