сряда, 12 март 2014 г.

АРЖЕНТИНА - 2 графики

През април 1991 г. президентът Карлос Менем фиксира песото за щатския долар. Валутният борд пада през 2002 г., когато тогавашният им президент се спасява от офиса си с хеликоптер.

Икономическата политика е ръководена от идеите на “Вашингтонския консенсус” – това, което по-късно става известно под името “Икономически неолиберализъм”. Тази система включва програма за масова приватизация и дерегулация на законите, свързани с трудовото право (разбирайте орязване правата на профсъюзите и трудещите се), за да се привличат чужди капитали и да се финансират дефицитите.


Растеж на БВП на Аржентина за периода 1990 – 2010 г.
(Забележка: най-ниската точка - когато бордът им се срива)


Ставка на безработицата в Аржентина 1980 – 2013
(Забележка: най-високата точка - когато бордът им се срива)

Няма коментари:

Публикуване на коментар