петък, 25 януари 2013 г.

ММТ РЕЧНИК

Читател запита какво е "фиатен лев"?

Думата "ФИАТЕН" произлиза от латинската дума "FIAT", означаваща "да бъде направено", "нека да бъде". Когато я използваме за валута това означава, че ценността на валутата произлиза от волята на правителството (народа, избрал правителството), а не от някакъв ценен предмет или материал, като злато или сребро например и тя не е "твърда" валута.
В България, когато хората говорят за "твърда" валута, те обикновено имат предвид щатския долар, британския паунд, японската йена, еврото или, с други думи, валутите на развитите капиталистически страни. А в същност изброените валути не са твърди, а меки. Те не са конвертируеми в злато или какъвто и да е друг ценен предмет, или чужда валута при фиксиран курс. Когато занесете 10 доларова щатска банкнота във Федералния резерв на САЩ и поискате нещо в замяна, ще ви бъде дадена същата 10 доларова банкнота или две 5 доларови такива, нищо повече или по-малко. Това е така, защото доларът не е твърда валута, а фиатна. Ценността му произтича от факта, че всички данъчни задължения в САЩ единствено могат да бъдат погасени в щатски долари; не йени, не паунди, евра, злато или сребро, или други стоки и услуги. Федералното правителство наказва строго всеки, дръзнал да не погасява изрядно данъчните си задължения в нужния брой щатски фиатни долари.
Същото се отнася за Великобритания, Япония, Канада, Австралия и др., където данъчните задължения в изброените страни са единствено погасяеми в съответната фиатна национална валута.
Райчо Марков
Ню Йорк

Няма коментари:

Публикуване на коментар