сряда, 9 януари 2013 г.

Здравеопазване по ММТ

Всяко правителство е родено с цел да защитава общите интереси на населението в дадена страна – такива неща като отбрана от чужди врагове, ред, сигурност  и справедливост вътре в страната, инфраструкура. Според мен грижата за хората и всичко свързано с нормалните ни физически и духовни жизнени нужди е неделима част от общите интереси – първородна причина за създаването на държавата и нейното правителство. Здравеопазването, образованието, изкуството и културата, нучно-изследователската дейност са области от значение за цялото общество и като такива, съвсвем логично е те да бъдат подсигурени от правителството.В предишния блог споменах, че в края на миналатагодина се обърнах към американския икономист Уорън Мозлър, човека с най-голям принос за оформянето на принципите на ММТ, с молба за идейна и морална подкрепа при изработването на най-обща програма, план за действие на бъдещото българско ММТ правителство, което да изведе България от нищетата и ни направи горди български граждани.
Точка от този план е посветена на българското здравеопазване.  Г-н Мозлър предложи на вниманието ми негов документ с предложения за нова здравна система в САЩ. Понастоящем тя е много непродуктивна, ненужно скъпа и облагодетестваща малка група от частни здравни застрахователни компании, които ежегодно увеличават цената на предлаганите от тях здравни застраховки и в същото време, постоянно ограничават реалния достъп до здравни услуги. Наред със скъпоструващите частни здравни осигуровки (възлизащи, може би за едно семейство, на около 18 000 щ.д. годишно, плащани от работодателя и/или служителя в най-различни пропорции на участие, според конкретиня случай), всеки американски работник и неговия работодател плащат по 6.2%, всеки, от всяка работна заплата за социални и здравни осигуровки за възрастни, болни и бедни.

Погледнете документа. Предложения за промени и подобрения в него за нашия, български случай, са добре дошли.

Предложение за здавеопазването "Мозлър"

1. Правителствено финансиране на работа на пълен работен ден, 10 щ.д./час, което включва покритие на здравни нужди за участника в програмата и зависимите от него. Това, чрез пазарните механизми, ще принуди частните фирми и бизнеси автоматично да доставят здравни осигуровки за работниците и служителите си, ако искат успешно да могат да ги задържат или назначават нови.

2. Покриването на здравните осигуровки от частния бизнес, и фактически превръщайки ги вдопълнителен производствен разход,  няма икономическа обосновка и не е от полза за общите интереси, а само вреди. Няма икономист, който да не е съгласен с това. Освен ако ходенето на работа не допринася за по-голяма нужда от здравни грижи, правейки разходите по тях страничен разход за производството, изопачава ценовата структура и резултатът не е от най-добрите. Ето защо правителството трябва да финансира 90% от здравеопазването платено от частните бизнеси.

3. Дългосрочно виждане, обект за допълнително обсъждане на подробностите:

- Всеки получава "медицинскадебитна карта" с ,може би, 5 000 щ.д. в нея, които да използва за квалифицирани медицински разходи (включително зъболекарски) за годината.

- Разходи над тези са покрити от катастрофална застраховка, осигурена от правителството.

- В края нагодината, притежателят на дебитната карта получава чек за неизползвания баланс, до 3 500 щ.д., като 1 500 щ.д. не могат да бъдат изплатени обратно на притежателя на дебитната карта, а са предназначени само за медицински профилактични нужди.

- Следващата година всички дебитни карти са подновени с допълнителни 5 000 щ.д.

- Предимства:

1. Времето доктор-пациент се удвоява, тъй като времето доктор-застрахователна компания се елиминира.

2. Докторите трябва да обсъждат диагнозата и избора на лекарства, лечение и разходи с пациента вместо със застрахователната компания.

3. Хората имат интерес да правят малки разходи.

4. Удвояването на времето на докторите с пациентите увеличава капацитета и качеството на медицинското обслужване без да се увеличават реалните разходи.

5. Общият номинален разход от около 1.5 трилиона щ.д. (5 000 щ.д. х 300 милионаамериканци) е около 10% от БВП, което е по-малко от изразходваното днес, така че дори и когато са прибавени катастрофалните разходи, числата не са финансово разрушителни и лесно биха могли да се преобразуват.

6. Разходите на частните фирми и предприятия за здравни осигуровки са премахнати, което премахва изопачаването на цените.

7. Би се премахнала нуждата от Медикейт (държавна здравна застраховка за бедни) и други подобни програми, съществуващи днес.

8. Отсраняват се всички проблеми, свързани с плащанията и лошите задължения към болниците и докторите.

9. Отстраняват се болшинството административни разходи за нацията като цяло, произтичащи от сегашната система.

10. Пациентите могат да "пазаруват" медицински услуги и цени според  желанието си.

- Недостатъци:

1. Тези, в по-голяма нужда от получаване на неизразходвания баланс в края на годината, биха се изкушили да избегнат лечение, по-скъпо струващо от 1500-те щ.д.

2. Докторите биха могли да убедят пациентите (вместо застрахователните компании) да се подложат на ненужни процедури и скъпи лекарства.

преведе:
Райчо Марков
Ню Йорк

Няма коментари:

Публикуване на коментар