неделя, 3 декември 2017 г.

140 години преход

Публикация на Пламен Алексов във Фейсбук групата на съучредителите на БТР от 23.11.2017 г.

Пари, ММТ, БНБ и т.н.
За да е възможно най-лесно разбираемо, няма да давам примери или обяснявам, а ще сложа нещата в реда, по който се осъществяват:
- държавата (република) се нуждае от стоки и услуги за да извършва дейността си;
- за да може да го прави, се нуждае от нещо, което да мобилизира (левът бива вързан за българският труд) хората да извършват дадена дейност;
- парите (фиатни), сами по себе си нямат стойност (освен вложения материал и труд), но чрез данъците, платими само в собствена валута, предизвикват търсенето им – от тук и често срещаната фраза „данъчен кредит”;
- правителството (чрез БНБ, под контрол на мин. на финансите), като управляващ орган, създава пари (законно платежно средство, погасяващо данъчните задължения);
- харчи ги според нуждите си;
- унищожава пари чрез данъците;
- освен да погасяват данъци, да осъществяват търговия на стоки и услуги по между си, домакинства + фирми обичат да спестяват и е работа на правителството, да задоволява търсенето на пари, както и чрез него да регулира икономиката;
- след изтеглянето/унищожаването на пари от икономиката чрез данъците, за да оправдае търсенето на националната валута и да позволи спестяване (акумулиран труд), държавата сумарно трябва да създаде толкова, отколкото се нуждае частният сектор за спестявания и погасяване на данъчните задължения… т.е., да бъде в дефицит (на днешен ден, поради валутен борд и липса на монетарен суверенитет, дефицитът се превръща в дълг); дефицит = акумулирано богатство;
- ако правителството не отговори на търсенето на национална валута от страна на домакинствата и фирмите, икономиката спира да работи на пълни обороти, появява се безработица и непродадени стоки.
- „Печатане” на пари, което е по-голямо от търсенето (погасяване на данъци +спестявания), се стига до обезценяване на валутата - инфлация
Гореизложеното е допълнение и разяснение на примера с крана, водата и мивката.
Още полезни публикации по темата:


Истинска демокрация в една държава няма да има дотогава, докато гражданите ѝ не осмислят същността на „парите”:

КОГАТО ХОРАТА РАЗБИРАТ СЪЩНОСТТА НА ПАРИТЕ(продължение на горната публикация):

Любопитно за данъците – или какво трябва да сторим, ако не се отървем от всички грабители:

За по-любознателните: „по-важните статии” според Райчо Марков:

А за още по любознателните има още 600+ публикации.

Какво стои зад 10-те обединителни точки, които ще превърнат България в страна на труда и разума

Публикациите, блогът и инициативите на Райчо Марков, както и 10-те обединителни точки в програмата на БТР, за мен показват ясни намерения и път за развитието на България. Ще изброя (най-общо и кратко) това, за което смятам че ще се борим (според заложеното в кратката обединителна програма), и заради което съм един от учредителите на БТР: премахване на потисничеството, суверенитет, сигурност, справедливост, равни права и задължения, запазване на родовата ни памет и култура, равен достъп до качествено здравеопазване и образование, труд и достойно заплащане за всеки, вдигане стандарта на живот на всички българи и т.н. … т.е., всичко, което би трябвало да е, и за което трябва да се грижи една държава, и всичко което ни липсва, за опазването на българските народ и държава от изчезване; или накратко: „държавност”; „чиста и свята република” и т.н. Хората са социални (харесват възможността да са част от общност) и разумни същества, които не са толкова прости. Те могат да разберат и научат всичко, стига да има кой да им го обясни и да ги научи! Ако всичко е истинско, осъзнавайки, че е в техен интерес, ще го подкрепят и ще участват в него. Нито външна, нито вътрешна сила, може да се противопостави на народната воля и дух… силата на (без)родни, чужди, наднационални и всякакви потисници и грабители, е в контрола над съзнанието (манипулацията, пропагандата, заблудата), репресивни апарати и контрола над икономиката (всякакви ресурси и блага, дистрибуцията и разпределението им и т.н.)… За да има успех нашето начинание, и за да можем да изградим наново нашата държава, икономика, инфраструктура, да възродим нашата култура и т.н., първо трябва да изградим (за да е нещо непреходно, стабилно, искащо и изискващо, което ще подкрепи БТР или който и да е изразител на волята му, при всякакви обстоятелства) или да сме на прага на това, да изградим българското общество/нация, … за съжаление в момента, а и от дълго време насам, всеки се спасява по единично, както може, не вярва във възможността за промяна и не вижда смисъл да се бори. Често стигаме до въпросa: Как хората да ни повярват? За начало - като ние повярваме и искаме промяна! Като създадем партия (не само юридически) – група от хора с общи цели, идеали, виждания, интереси и т.н. … когато тя е политическа, е същата обединена група от хора, но занимаваща се с политика (управление). Едва когато ние сме обединени и имаме ясна визия, можем да започнем да „будим” сънародниците ни, да премахваме заблуди, както и да ги привличаме към каузата си, като ги накараме и те да повярват, че промяната е възможна и всичко е в НАШИ ръце! Като създадем чувството за общност и нуждата от такова, което има общи идеали, кауза и път… базирано на взаимопомощ, жертвоготовност и обща воля, искащо България да е държава.

Накратко за програмата

1. Съд за националните предатели и грабители - според мен това е най-трудно осъществимо поради ред причини, независещи от законодателната и изпълнителната власт. Със сигурност ще има оставени следи и явни антинародни действия, някои от тях узаконени, други не, но така или иначе всичко ще зависи от съдебната власт – съд и прокуратура. Можем да осветляваме закони, промени в конституция, всякакви сделки, некачествени „реформи”, т.е. всякакви анти - народни и държавни дейности, но оттам нататък ще сме безсилни. Затова смятам, че в самата точка трябва да упоменем, че народни представители и правителство нямат правомощията нито за издаване на присъди, нито за натиск над съдебната власт… и за да възтържествува справедливостта при явни и лесно доказуеми престъпления, народът трябва да окаже този натиск. Пред възможността за народен съд е много съмнително да изберат (съд. власт) да помогнат на доскорошните си партньори, пред това да спасят себе си. Мога да разтягам локуми цял ден, но не смятам че има нужда от повече по тази точка.

2. Премахване на валутен борд – в основата на създаването на БТР стоят парите и погрешната ни представа за тях, а знаейки какво са, трябва наистина да сме дебили, за да не искаме да премахнем подобен колониален инструмент. Какво е валутен борд съвсем накратко: всеки 1.95 български лева са обезпечени с 1 евро, т.е., на базата на валутните ни резерви, имаме съответното количество левове. Има два начина за снабдяване с евро и съответно с левове – внасяне на евро (теглене на кредити, които освен, че трябва да се връщат, изискват и плащане на лихви) или по-голям износ от внос, чрез който да се сдобием с него (евро). Поради слабо развитото ни производство и свободната конкуренция със силно развити такива, търговското ни салдо е ясно. Оставаме ни да теглим кредити и да плащаме лихви, за нещо, което ще ни коства единствено „удари по компютърните клавиши”, за да захранва икономиката ни с пари.

3. БНБ клон на правителството – знаем какво са парите, знаем какво е валутен борд и съвсем нормално е да поискаме печатането на българският лев да е в наши ръце. Неолибералните глупости за независимите централни банки, би трябвало трудно да „хващат дикиш”, ако сме разумни същества. Ставайки клон на правителството, БНБ става зависимо и отговорно пред народа. Сериозната реформа на банкирането, която Райчо Марков описва, може да е само от полза на всеки българин.

4. Мощно държавно финансиране в приоритетни сфери, прогресивно данъчно облагане и премахване на вредните данъци, спъващи потреблението, които разбира се удрят най-бедните – икономиката ни е в плачевно състояние, слабо развито производство, земите ни пустеят, българите са безработни и често търсят спасение в по-голям град или дори напускат страната, надяваме се на чужди инвестиции, най-често „outsourcing”, които винаги си остават чужди, но плащат съвсем по нашенски – нищо! Тези мерки ще накарат икономиката да заработи в много кратки срокове, паралелно с нея разбира се, ще вървят нагоре стандартът (мярката за гарантирана заетост) на живот и оптимизмът в обществото. Данъците ще са доста по-прости, явни и малки (особено за хората с най-ниски доходи), но повече за тях от Райчо и в по-обширна програма. Данъците нямат да формират публичните харчове, а ще са просто регулатор на икономиката.

5. Постоянната програма за временна гарантирана заетост – работа за всеки, с достойно заплащане, предполагам на базата на някаква потребителска кошница, при дадена производителност на труда. Програмата премахва социалните помощи, безработицата и липсата на конкуренция (пагубна за трудещите се) на пазара на труда, което ще кара частният сектор да повишава заплати, да модернизира производство и да цени добрите си работници. Ще дава сигурност на хората и ще запазва трудовите им навици. При желание, ще предоставя на трудещите се нова квалификация, която ще им помага по-лесно да се реализират. Освен изброеното до момента, програмата директно отговаря (без бюрократизъм) на евентуаелен спад в иконимиката и вкарва свеж въздух (пари), който няма да позволява срив в съвкупното търсене. При подем и нова нужда от работници, частният сектор просто трябва да предложи по-добри условия и да вземе такива директно от държавната програма. Държавата не наддава и не се конкурира с частният сектор, а при оттегляне на хора от програма автоматично ще намаляват и правителствените харчове.
Липсата на стрес и страх от загубата на работа и доходи, ще са още една стъпка в подобряването на живота на хората, както и на техните взаимоотношения.

6. Без тази точка няма никаква държава и не виждам смисъл да я обсъждам, но определено и тук нищо не е наред.

7. Без естествените монополи и задоволяването на прехраната ни, всичко излиза прескъпо, абсолютно зависими сме и няма национална сигурност.

8. НАТО и ЕС

НАТО – не сме северноатлантическа страна, не е ясно какво се случва при нападение от НАТО-вска страна? И най-лошото, ако някой самолет се вреже в сградата на Пентагон-а, а терористът се окаже, че е руски гражданин и се активира член V-ти, то ние автоматично ставаме плацдарм за войските на САЩ, а при евентуална война, като съседна държава на Русия, ще сме от най-потърпевшите. В последно време войни има само на места, където няма демокрация, ако БТР вземе властта , тъкмо ще сме се сдобили с нея и ще можем да си отдъхнем.
Или иначе казано, НАТО не е отбранителен съюз, а маша в ръцете на САЩ. В момента отбранителната ни мощ е под всякаква критика и ще трябва да се хвърлят сериозни ресурси, за да се обезпечи отбраната на страната до някаква степен. Ако има реална поляризация, изтокът трябва да е доволен и да ни подкрепи (пиша това, заради притеснените евентуална военна инвазия от страна на западните ни партньори). Така или иначе, всеки ще гледа собствените си интереси, ако те не съвпадат, нямаме работа в НАТО.

ЕС – това не е съюз на равноправни държави, а наднационална структура, която изземва суверенитета на страните членки. Дори да беше такъв, за слабо развита (но силно разбита) икономика, която отгоре на всичкото не разполага с възможността да печата националната си валута, е пагубен. В ЕС и еврозона (в която сме и ние, под прикритието на вал. борд), шанс за някакъв растеж, без постоянно кредитиране от ЕЦБ, имат само експортно ориентирани икономики. Законодателната власт е в ръцете на ЕП, в който „българската” (знам, не е голяма драма, в България също действат антинародно) квота е от 18 евродепутата, които пък от своя страна не представляват България и нейните интереси, а се делят и гласуват според това в кой политически алианс са – ЕНП, АЛДЕ и т.н. Евродепутати на някои „по-равни” членки: Германия – 99; Франция, Великобритания, Италия – 78; Испания и Полша с по 54 и т.н.

Най-често всички евродепутати гласуват каквото им спусне ЕК и гласува се „под строй” по волята на даден алианс. Изпълнителната власт е в ЕК, комисарят обикновено е бивш или бъдещ служител на Световната Банка, като нямаме удоволствието да пуснем по една бюлетина в негова подкрепа, а тази чест се дава на българското правителство (в последствие май трябва да бъде и одобрено, но пък може и предварително да е сторено, знае ли човек?!?). Има европейски съд, който налага санкции при неизпълнени директиви и договорености.

ЕС има малък бюджет, а скоро няма да има такъв (освен за тлъсти заплати на ЕС бюрокрацията). Раздават се трохи на по-бедните страни, а в България те се разпределят чрез корупционни схеми от ГЕРБ и компания. В Брюксел „работят” по официални данни около 20 000 лобисти, а по не официални са 50 000.

И стигаме до единственото смислено, незадължително полезно и възможно да се урежда без подобен порочен „съюз” – свободното движение на хора, стоки и капитали. Има две асоциации, които уреждат тези въпроси ЕАСТ (Европейска Асоциация за Свободна Търговия) И ЕИЗ (Европейска Икономическа Зона). В ЕАСТ членуват Швейцария, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, а в ЕИЗ са същите, но без Швейцария. Искам да кажа, че стига да ни искат (и ние) и да имат (и ние) интерес, можем да бъдем част от единния пазар и без да сме в ЕС. Можем и едностранно да преговаряме… всичко може!

Конкурентната борба между корпорации, нации, клептокрации и т.н., не е тайна за никого … някой вярва ли, че „Европа” иска много да ни измъкне от блатото? Ако е така, защо си затварят очите за всички свинщини?

9. Човешката сила в една съвременна война не е най-същественият фактор и кратко военно обучение със съвременно оборудване за отбранителни цели, би трябвало да е напълно достатъчно и необременяващо никого.

10. Равни възможности за представяне на политическите идеи. Ще се хабят някакви ресурси, в пъти по-малки от сега и ще се борят идеите, а не партийните каси и чужди и (без)родни фондации и спонсори.
За да може България да е държава, а не протекторат, колония и т.н. и за да влезе в употреба родната конституция, трябва да излезем от всички наднационални структури, като ЕС, НАТО, МВФ и т.н.

За да може България да е република, трябва да изритаме всички безродници от властта!

За европейската подкрепа към ПП ГЕРБ: http://www2.hss.de/bulgarien/bg/partnori/gerb.html

Google може да ви каже достатъчно за връзката между Ханс Зайдел и ХСС + ХДС (партията на Меркел); ф-я Ханс Зайдел има общи проекти с фондацията „Българска Памет”, на мецената Врабевски (имал вземане даване с фондация „Клинтън”), която пък подпомага дейността на Цвета Кирилова (лице на ЕС). Костадин Костадинов искаше да подпомогне „Българска Памет”, като дари част от партийната субсидия на ПП „Възраждане”, а дали успя, не съм следил, но и не ме интересува… но сигурно Google ще може да каже и това

ГЕРБ (както и всички партии в парламента) и множеството проекти за „разведряване”, или дори за подмяна на сегашният политически елит, имат мощно финансиране, но нямат идеи (целите им са ясни), а БТР има идеи, но няма финансиране. 12 лева на глас, за да опитаме да освободим България, това ли е големият проблем на българите? 12 лева се крадат на ден от всеки българин, дори и да не гласува… да не говорим за всички други нанесени вреди, както и тези, които предстоят…

За по-следващите избори ни трябват около 15 000 застъпника (близо 12 хил. секции в страната)… и 80% да гласуват за БТР, е възможно да се окажем с 8%, а за да покрием най-елементарните нужди (храна, вода, кафе) на толкова хора, се нуждаем от поне 200 000 лв. Нуждаем се от средства и за безброй други неща – пропагандни материали, гориво, щабове и т.н…. не мисля, че можем да покрием нуждите си с членски внос, а и не виждам причина, поради която е нужно да се отказваме от субсидия, Всички потисници са обединени и работят в синхрон и симбиоза. Грабят ни, не толкова за да стават все по-богати, а за да ни държат бедни, непросветени и разединени, като по този начин си гарантират господството. Крайно време е и да забравим за всякакви филии и фобии, а да бъдем единствено българофили. Никой няма да ни обича повече от себе си, редно е и ние да обичаме на първо място себе си. 140 години българите са под чужда власт, виждаме докъде ни докараха, но продължаваме да им се кланяме и да се надяваме някой да ни „оправи”. Руснаци, германци, източни, а сега и западни интернационалисти, с подкрепата на вечно наведеният български елит, си разменят щафетата да задават посоката, в която да вървим. Тя винаги е дъното, а всеки експеримент завършва с национална катастрофа. Докога така? С безкрайно търпение и чакане, нищо няма да се промени. Ако не се обединим и не направим нещо, след 20-30 години тази статия http://www.omda.bg/public/bulg/opinions/mnenie1.htm , ще е все така актуална. Българите ще продължават да се евакуират, а освен в няколко големи града с общо население от 2-3 милиона души, няма да е останало нищо за „оправяне” , а и няма да може да се направи нищо.

Обединението ни има всички шансове за успех, стига хората в него да си свършат качествено работата. Без да знаем за какво се борим и без да можем да пресъздаваме идеите си, няма как да убедим никого в правотата си. Ако се опазим от компрометирани личности, както и от хора, които ще влизат в БТР за да подриват дейността ни, не виждам какво ще ни попречи, ако сме достатъчно мотивирани. Постигайки целите си, няма да има пречки пред благоденствието ни. Всичко ще зависи от желанията, волята, природните богатства и потенциалa ни, а аз не се съмнявам в способностите и трудолюбието на българите.


Няма коментари:

Публикуване на коментар