СЪДЪРЖАНИЕ НА

понеделник, 26 ноември 2012 г.

Достойни старини за българските пенсионери

Читателите на този блог знаят, че правителствата на страни с модерна парична система характеризираща се с фиатна национална валута, свободно търгуваща се на международните валутни пазари (Виж: туктуктук и тук) имат да решават реални проблеми, но не и финансови.

Един от тези проблеми е застаряващото население на България. За разлика от развитите западни държави със същия проблем, в България той е утежнен и от все по-големия брой млади българи в трудоспособна възраст напускащи страната в търсене на работа и по-добър живот, а така също и от ниската раждаемост.
Преди 12 години аз също така избрах този път, забележете,  дори насърчаван и от собствените си родители. Българи напускащи собствената си родина, принудени да сторят това не поради война или някакво природно бедствие, е знак за ясна негативна оценка на работата на правителството и политическата система на България като цяло.

С удължаването на човешкия живот се увеличава броят на хората в пенсионна възраст за сметка на населението в трудоспособна възраст. Нормалните жизнени нужди на все повече хора зависят от произведените стоки и услуги от по-малкия брой в трудоспособна възраст.

Размерът и условията за получаване на пенсия в модерната демократична държава е резултат на обществен договор между две възрастови генерации, при който младата генерация в трудосособна възраст се съгласява да не консумира част от общопроизведените стоки и услуги в икономиката, за да може да бъде предоставена за потребление от страна на старата генерация в пенсионна възраст. Колко голяма да бъде частта за пенсионерите е политическо решение и в демократичната държава се решава от всички гласоподавателите по време на избори. Аз лично считам, че нашите бащи и майки заслужават да имат покупателна способност, позволяваща им достойни старини и това ние, по-младите, можем напълно да удовлетворим със собствения си труд, знания и умения.

Целта тук не е да се спестяват левове днес в буркани или в банкови спестовни сметки, а да се направи така, че в бъдеще, производителността на труда ще позволи по-малкия брой работещи да произведе достатъчно стоки и услуги за себе си и за по-големия брой пенсионери.

Знаещото и отговорно правителство, прилагайки своята фискална и монетарна политика, ще отдаде приоритет на пълната заетост (Виж тук), образованието, научните изследвания, здравеопазването, инфраструкурата. Това са областите, допринасящи за развитието на производителността на труда. 

За справка от Уикипедиа (виж)  може да видите, че през 2010 г. българското правителство е отделило, забележете 0.25% !! от БВП на страната за научни излследвания, а текущото ниво на безработицата 11.5% . Това не е начина за решаване на проблема за достойните старини на българските пенсионери.

Райчо Марков
Ню Йорк

2 коментара:

 1. "Нормалните жизнени нужди на все повече хора зависят от произведените стоки и услуги от по-малкия брой в трудоспособна възраст."
  Само че с развитието на технологиите и концентрацията на собствеността върху средствата за производство тези малко хора произвеждат много повече от многото преди.
  -
  Всъщност демографията няма как да има отношение към пенсионата система дотогава, докато няма пълна заетост. Оказва се, че около 40 % от трудоспособното население е на разположение, но то е "излишно" за този тип икономка.

  ОтговорИзтриване
 2. "Всъщност демографията няма как да има отношение към пенсионата система дотогава, докато няма пълна заетост. Оказва се, че около 40 % от трудоспособното население е на разположение, но то е "излишно" за този тип икономка."

  За икономиката, базирана на фиатна валута и плаващ валутен курс, наличието на безработица е признак на недостатъчно голям държавен дефицит, т.е. за съответната големина правителство частният сектор е таксуван ненужно в повече. Преди постигането на пълна заетост говоренето за продуктивност е безсмислено.  ОтговорИзтриване