понеделник, 15 януари 2018 г.

УЧРЕДИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА” - БТР (публикувана днес, 16.01.2018 г. във в. "ТРУД")Днес, 15.01.2018 г. ние, обединени в инициативен комитет български граждани с избирателни права, основавайки се на нашите знания, професионален, социален и икономически опит, осъзнавайки своите конституционни задължения и отговорност към гражданите на Република България, заявяваме своята воля и готовност за учредяване на Политическа партия „България на Труда и Разума”, като приехме настоящата декларация.

1. Ръководните принципи на “България на труда и разума” са:
- Пълен държавен суверенитет;
- Държавата съществува единствено заради общия интерес и благоденствието на гражданите;
- Върховенство на закона;
- Равенство пред закона за всички граждани;
- Представителна демокрация с улеснена процедура за референдуми.

2. Целите на “България на труда и разума” са:
- Осигуряване и поддържане на сигурността на България като независима държава;
- Заличаване на безработицата, недопускане на нежелана инфлация и постигане на висок жизнен стандарт за всички български граждани;
 - Опазване и облагородяване на българската природа;
 - Реиндустриализация;

3. Горните цели ще бъдат постигнати чрез:
- Незабавно премахване на 20-годишната концесия върху българския лев - валутния борд. Българският лев ще стане обществен монопол, издаван от държавата данъчен кредит, търгуващ се на международните валутни пазари при плаващ курс на обмяна.
- При демокрацията управлението на държавата е политически отговорно пред избирателите. Понятие като "независима централна банка" не може да съществува. Независима от кого, от народа? Затова БНБ става клон на правителството и поддържа основен лихвен процент постоянно равен на нула (политика на ниски лихви), което отстранява непроизводствените икономически ренти и насърчава труда и инвестициите в производството. Министерството на финансите спира завинаги издаването на държавни ценни книжа (“взимането на заеми”), което не само че е оперативно ненужно, но е и вид "социални помощи за богати".
- Ще бъде наложен строг контрол върху дейността на българските търговски банки;
- Ще създадем постоянна държавна програма за гарантирана заетост на всички безработни, която ще изпълни на практика и чл. 16 от Конституцията: “Трудът се гарантира и защитава от закона”.
- Безплатно всеобщо образование и държавно гарантирано здравно осигуряване;
- Инвестиции в науката, изкуствата и културата, възобновяемата енергия, опазването на българската природа;
- Грижата за децата, пенсионерите и хората с увреждания;
- За да е независима една държава, освен от боеспособна армия, тя трябва да реши проблема с изхранването на населението и задоволяване на енергийните си нужди. Ето защо природните ресурси и енергията ще са естествени държавни монополи, а селското стопанство, както и други приоритетни отрасли, ще се ползват от държавна защита и подкрепа;
- Задължително военно обучение на пълнолетните граждани. Освен за поддържането на националната сигурност задължителната наборна служба сплотява нацията;
- Превръщането на  изборния процес в състезание на идеи при равни възможности . Това може да стане чрез забрана на частното финансиране на изборните кампании. Държавата ще осигурява равни възможности за представяне на политическите идеи и предизборни програми пред избирателите.

С настоящата декларация инициативният комитет открива подписка за набиране на членове-учредители на политическа партия “България на труда и разума”. Всеки гражданин с избирателни права, който отговаря на Закона за политическите партии, може да се присъедини към нея чрез саморъчно попълнена и подписана декларация за индивидуално членство по образец, утвърден от инициативния комитет.

Приканваме всички, които искат да станат съучредители, да попълнят и подпишат индивидуалната декларация за членство, одобрена от инициативния комитет и да я изпратят по пощата на адрес:
София, 1582, ПК 13 ; Георги Манолов
***
Контакт за декларация за членство в БТР:
Еmail: pp.btr.bg@gmail.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар