петък, 18 декември 2015 г.

Една тъмнина не се осветява с друга тъмнина - Memoria de futuro - Памет за бъдещето

Няма коментари:

Публикуване на коментар